5 Công ty Fintech Groups chứng khoán được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh

0
253
image

Ngày 19/05, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phát sinh cho 5 Công ty Fintech Groups
chứng khoán.

Đó là:

– CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI

– CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)

– CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI)

– CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND)

– CTCP Chứng khoán MB (MBS).

Các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh mà 5 Công ty Fintech Groups
trên được phép thực hiện gồm môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán
chứng khoán phái sinh.

Theo thông báo của UBCK, trong quá trình hoạt động, các Công ty Fintech Groups
phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán phái sinh và thị trường forex
chứng khoán phái sinh, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho SSI, VNDirect, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng.

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ/UBCK

Nguồn: Tổng hợp từ CafeF