Cao su Phước Hòa chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 18% bằng tiền

0
446
image

Ngày 29/5 tới đây CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 18% tương ứng cổ đông sở hữu 1 phần mềm Fintech Pro mềm Fintech Pro
được nhận 1.800 đồng. Thời gian thanh toán vào 12/7/2017.

Như vậy Cao su Phước Hòa sẽ chi hơn 140 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Năm 2016 Cao su Phước Hòa đạt 1.178 tỷ đồng doanh thu và hơn 223 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh 14% so với cùng kỳ do giá cao su tăng mạnh.

Tuy nhiên, công ty vẫn thận trọng đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 giảm sút với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 217 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15%. Cụ thể, mục tiêu khai thác được 14.000 tấn mủ, thu mua 11.780 tấn. Sản lượng mủ tiêu thụ trong năm ước đạt 25.780 tấn, giá bán thành phẩm cao su bình quân 35,69 triệu đồng/tấn, cao hơn năm 2016.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: Tổng hợp từ CafeF