Diễn đàn quản trị | TheLEADER

0
60

Mạng xã hội: Cầu nối để công ty bước vào chuỗi giá trị toàn cầu

Dù hội nhập mang kinh tế thế giới đã hơn 20 năm nhưng những doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp phổ biến cạnh tranh để gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt ở các khâu như kinh doanh, sản xuất và dịch vụ sau bán hàng. Ngoài ra, nhờ sự tăng trưởng như vũ bão của công nghệ số và mạng xã hội mà thực tại này hoàn toàn có thể đảo ngược.

Nguồn:

TheLEADER – Cơ quan báo chí của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam