GTN, DCM, BCG, NLG, SBV, TIG, VTX, NNT: Thông tin giao dịch lượng lớn phần mềm Fintech Pro mềm Fintech Pro

0
429
image

CTCP GTNFood (GTN): CTCP Invest Tây Đại Dương đã mua 6.025.780 cp, nâng lượng sở hữu từ 62.316.040 cp (tỷ lệ 24,93%) lên 68.341.820 cp (tỷ lệ 27,34%). Giao dịch thực hiện ngày 5/5/2017.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM): CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Tài chính dầu khí đã bán 6.676.238 cp, giảm lượng sở hữu từ 52.727.900 cp (tỷ lệ 9,96%) xuống 46.051.662 cp (tỷ lệ 8,7%). Giao dịch thực hiện ngày 17/5/2017.

CTCP Bamboo Capital (BCG): Tổ chức Imperial Dragon Investments Limited đã mua 1.735.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 3.453.649 cp (tỷ lệ 3,2%) lên 5.188.649 cp (tỷ lệ 4,8%). Giao dịch thực hiện ngày 22/5/2017.

Tiếp đó Imperial Dragon Investments đăng ký mua tiếp 2.236.094 cp dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu sau giao dịch lên 6,87%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/5 đến 27/6/2017.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 170.655 cp (tỷ lệ 0,12%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/5 đến 25/6/2017.

CTCP Siam Brother Việt Nam (SBV): Công ty Fintech Groups
TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo và Du lịch Đông Dương đã bán toàn bộ 310.801 cp đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 17/5/2017.

Cũng liên quan phần mềm Fintech Pro
mềm Fintech Pro
SBV, tổ chức Vietnam Holding Ltd đã bán lần lượt 330.000 cp và 926.860 cp trong tổng số 2 triệu cp đang sở hữu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 743.140 cp (tỷ lệ 3,62%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18 và 19/5/2017.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG): Tổ chức Asean Deep Value Fund đã mua 298.760 cp, nâng lượng sở hữu từ 3.380.653 cp (tỷ lệ 4,59%) lên 3.679.413 cp (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/5/2017.

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC): Bà Nguyễn Tiêu Mai chị gái Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà tiêu Mai sở hữu 270.408 cp (tỷ lệ 0,38%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/5 đến 29/6/2017.

CTCP Vận tải Đa Phương thức Vietranstimex (VTX): Ông Đỗ Hoàng Phương, Phó TGĐ, đã mua 1.641.952 cp (tỷ lệ 7,83%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 20/4 đến 18/5/2017.

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT): Công ty Fintech Groups
TNHH TM và XD Sơn Long Thuận đã mua 1.050.200 cp nâng lượng sở hữu từ 2.172.800 cp (tỷ lệ 25%) lên 3.223.000 cp (tỷ lệ 37,08%). Giao dịch thực hiện ngày 15/5/2017.

Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Thuận đã bán 3.223.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.940.555 p (tỷ lệ 56,84%). Giao dịch thực hiện từ 20/4 đến 15/5/2017.

Thanh Mai

Theo InfoNet/HSX/HNX

Nguồn: Tổng hợp từ CafeF