HAGL giải trình lợi nhuận giảm 80% so với cùng kỳ

0
297

HAGL giải trình lợi nhuận giảm 80% so với cùng kỳ

HAGL cho biết doanh thu bán bò trong quý 1/2017 chỉ đạt 196 tỷ đồng do thiếu nguồn vốn lưu động nên quy mô chăn nuôi bò giảm mạnh.

Hà Anh

Công ty Fintech Groups
Cổ phần mềm Fintech Pro
Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa có văn bản giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu đạt 824 tỷ đồng – giảm gần 60% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng – giảm hơn 80%.

HAG cho biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm 1.148 tỷ đồng so với cùng kỳ (quý 1/2016 đạt 1.972 tỷ, quý 1/2017 chỉ đạt 824 tỷ đồng). Biến động là do doanh thu bán bò giảm 1.037 tỷ đồng (quý 1/2016 đạt 1.233 tỷ, quý 1/2017 chỉ còn 196 tỷ đồng) do thiếu nguồn vốn lưu động nên quy mô chăn nuôi bò giảm mạnh.

Công ty Fintech Groups
cho biết là đang thu xếp nguồn vốn để khôi phục lại. Cũng trong quý 1/2017, doanh thu từ dịch vụ cho thuê, cung cấp dịch vụ khác thì tăng mạnh, đạt lần lượt là 175 tỷ và 143 tỷ. Doanh thu bán mủ cao su đạt gần 57 tỷ đồng. Doanh nghiệp không còn doanh thu từ đường, ngô, bất động sản…

Mặc dù hoạt động kinh doanh quý 1/2017 lỗ thuần gần 32 tỷ đồng do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn so với lợi nhuận gộp, nhưng HAGL có khoản lợi nhuận khác đạt 43 tỷ đồng nhờ thanh lý tài sản cố định.

Tính đến 31/3/2017, tổng vay nợ của HAGL là 25.784 tỷ đồng, giảm 857 tỷ đồng so với đầu năm – trong đó vay ngắn hạn của HAGL là 4.916 tỷ đồng, vay dài hạn cũng giảm xuống 20.869 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trước đó, HOSE đã đưa phần mềm Fintech Pro
mềm Fintech Pro
HAG vào diện cảnh báo kể từ ngày 12/5/2017, do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Fintech Groups
mẹ năm 2016 là -1.115,36 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.412,44 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016.

Nguồn: vnEconomy.vn