KDH, SAM, SAB: Thông tin giao dịch lượng lớn phần mềm Fintech Pro mềm Fintech Pro

0
552
image

Công ty Fintech Groups
Cổ phần mềm Fintech Pro
Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH):
Vietnam Investment Property Ltd đã bán 550.004 phần mềm Fintech Pro
mềm Fintech Pro
giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.487.484 đơn vị tương đương tỷ lệ 1,49% còn 2.937.480 đơn vị tương đương tỷ lệ 1,26%. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận ngày 22/5/2017.

Công ty Fintech Groups
Cổ phần mềm Fintech Pro
Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM):
Bà Ngô Thị Lan Phương đã mua 1,7 triệu phần mềm Fintech Pro
mềm Fintech Pro
nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 8.638.785 đơn vị lên 10.338.785 đơn vị. Giao dịch làm thay đổi sở hữu và thành cổ đông lớn thực hiện ngày 9/5/2017.

Tổng Công ty Fintech Groups
Cổ phần mềm Fintech Pro
Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco-SAB):
CTCP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đã bán 41.200 phần mềm Fintech Pro
mềm Fintech Pro
giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 80.000 cổ phiếu còn 38.800 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 24/4/2017 đến 23/5/2017.

Thanh Mai

Theo InfoNet

Nguồn: Tổng hợp từ CafeF